1.RETELE SI INSTALATII GAZE NATURALE

1.A. INLOCUIRI CONDUCTE SI BRANSAMENTE

Realizam proiectarea, executia si punerea in functiune a lucrarilor, garantand calitatea acestora cu personal specializat si intotdeauna preocupat de modificarile si schimbarile tehnice si informationale in domeniu. Suntem abilitati sa executam inlocuiri de conducta si bransamente gaze naturale cu presiune redusa si medie. In aceasta activitate analizam constant factorii de risc si contribuim in permanenta la asigurarea calitatii, sigurantei si protectiei mediului.

1.B. INSTALATII DE UTILIZARE

Personalul calificat al companiei si resursele materiale detinute permit parcurgerea etapelor necesare realizarii unei lucrari de instalatii de la ofertare, proiectare, executie-montaj, receptie, punere in functiune, mentenanta, service, verificari si revizii, calitatea lucrarilor si materialele folosite la executia acestora, recomandandu-ne ca fiind un partener de incredere in realizarea lucrarilor de anvergura. De-a lungul timpului am executat instalatii de utilizare gaze naturale de joasa, redusa si medie presiune pentru clientii nostri, devenind o societate de incredere.

Principalele categorii de lucrari si servicii aferente instalatiei de utilizare sunt urmatoarele:

 • obtinerea aprobarilor si autorizatiilor necesare executiei instalatiei de utilizare;
 • proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor/modificarea instalatiilor de gaze naturale existente;
 • proiectarea si executia coloanelor de separare ale consumului de gaze naturale cu contor individual;
 • montarea sistemului de detectie pentru scaparile de gaze naturale si monoxid de carbon (electrovalva cu detector de gaze naturale)
 • verificari si revizii ale instalatiilor de gaze naturale.

NOTA:  Conform ordinului ANRE nr. 179, verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza: a) periodic, la maximum 2 ani, b) la cererea clientului final. Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza: a) periodic, la maximum 10 ani, b) dupa intreruperea functionarii instalatiei de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni, c) dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare.

Etapele necesare pentru a realiza o instalatie de utilizare gaze naturale sunt:

 • obtinerea acordului de acces;
 • proiectarea instalatiei de gaze naturale;
 • avizarea documentatiei de catre un verificator autorizat ;
 • executia instalatiei de utilizare gaze naturale conform proiectului si normelor in vigoare;
 • receptia instalatiei de gaze naturale (constructor- beneficiar/reprezentant/diriginte santier etc);
 • punerea in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale.

ACTE necesare:

 1. pentru proiect instalatie de utilizare gaze naturale la bloc:
 • copie act de identitate/CUI;
 • copie act de proprietate;
 • in cazul in care exista coproprietari este necesar acordul scris al acestuia si o copie C.I
 • acordul Asociatiei de Proprietari;
 • acordul investitorilor initiali ai coloanei de gaze.
 1. pentru proiect instalatie de utilizare gaze naturale din bransament comun:
 • copie act identitate/CUI;
 • copie act detinere spatiu;
 • acordul beneficiarului instalatiei de racordare gaze naturale (bransament).

1.C. EXTINDERI  DE CONDUCTE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE

Lucrarile de extindere, bransare/racordare sunt executate de catre societati comerciale autorizate ANRE si agreate de distribuitorul local.

Principalele categorii de lucrari si servicii aferente extinderilor si bransamentelor sunt:

Etapele necesare pentru a executa extinderile de retele si bransamente:

 • obtinerea solutiei tehnice si acordului de acces;
 • semnarea contractului de racordare de catre client cu distribuitorul de gaze naturale, plata tarifului;
 • obtinerea certificatului de urbanism si avizelor;
 • proiectarea extinderilor de retea si bransamentelor;
 • obtinerea autorizatiei de construire;
 • executia lucrarii;
 • receptia constructor-beneficiar( reprezentant operator)

Acte necesare pentru depunerea documentatiei la un operator de gaz in vederea obtinerii solutiei de alimentare la sistemul de distributie gaze naturale:

 • copie act de identitate/ CUI;
 • acte proprietate legalizate (originalul copiei legalizate) – contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor (cu acordul mostenitorilor + BI/CI de la toti mostenitorii), act de donatie, titlu de proprietate, contract de inchiriere (cu acordul proprietarului, contract de comodat (cu acordul proprietarului);
 • copie legalizata Autorizatie de Construire (A.C)  a imobilului in original insotita de fotocopii dupa planul de situatie anexa la A.C imobil, cu viza spre neschimbare (daca este cazul);
 • acordul notarial pe propria raspundere pentru despagubirea investitorilor conductei stradale;
 • actul notarial pe propria raspundere cu privire la inexistenta litigiilor asupra imobilului;
 • planuri de incadrare 1:500; 1:2000 sau planuri cu documentatia avizata  de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 1:500; 1:2000, nefolosite la alte Certificate de Urbanism si/sau Autorizatii de Construire;
 • acordul coproprietarului+ copie act de identitate (daca este cazul).

1.D. STATII SI POSTURI DE REGLARE-MASURARE

. Oferim solutii complete si colaboram cu furnizorii nostri pentru a executa lucrari cu debite cuprinse intre  10 si 2000 mc/h, dar si o buna functionare a statiilor si posturilor de reglare-masurare atat in regim de iarna, cat si de vara. Siguranta in exploatare este garantata de urmarirea stricta a fiecarei faze de executie.

Principalele categorii de lucrari si servicii aferente statiilor si posturilor de reglare-masurare sunt:

 • proiectarea si avizarea documentatiilor tehnice (faza DTAC si PTH);
 • obtinerea autorizatiei de construire pentru amplasarea statiilor si posturilor de reglare-masurare pe domeniul public la limita de proprietate;
 • procurarea materialelor necesare efectuarii lucrarii si transportul acestora la locatie;
 • executia lucrarilor de la debite mici (10 mc/h) pana la debite de 2000 mc/h;
 • efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate;
 • receptia si punerea in functiune realizate de constructor si beneficiar ;

Etapele necesare in realizarea statiilor si posturilor de reglare-masurare sunt:

 • incheierea contractului de consultanta/proiectare si/sau executie statii si posturi de reglare-masurare;
 • obtinerea acordului de acces si a solutiei de alimentare de la distribuitorul local;
 • intocmirea ofertei tehnice pentru lucrarea propriu-zisa;
 • proiectarea statiilor si posturilor de reglare-masurare;
 • obtinerea autorizatiei de construire;
 • executia statiilor si posturilor de reglare-masurare;
 • receptia si punerea in functiune.